Trang chủ » Video » Câu chuyện Khách hàng khoa Phụ sản » Hành trình chào đón bé “Tiền Tiền” của gia đình mẹ Thanh Mai không – thể – đáng – yêu hơn…

Hành trình chào đón bé “Tiền Tiền” của gia đình mẹ Thanh Mai không – thể – đáng – yêu hơn…

HÀNH TRÌNH “VƯỢT CẠN” CHƯA BAO GIỜ ĐÁNG YÊU ĐẾN THẾ!!!
Bố thì “xì – tin” thông báo khắp nơi dù “vợ chưa đẻ”. Mẹ dù đã nằm trên bàn sinh vẫn cười “tươi rói”. Hành trình chào đón bé “Tiền Tiền” của gia đình mẹ Thanh Mai không – thể – đáng – yêu hơn… Click để xem ngay!

Xem thêm thư viện Video
Connect Facebook TCI Hospital