Trang chủ » Đấu thầu

Đấu thầu

 • Bệnh viện Thu Cúc tổ chức mời thầu

  Bệnh viện Thu Cúc tổ chức mời thầu

  12/01/2017

  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức mời thầu các gói thầu sau: 1. Gói thầu số 1: Gói thầu cung cấp thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị Giá gói thầu: 37.313.298.777 đ (Bằng chữ:...

 • Mời thầu dự án "Thi công xây dựng thô và hoàn thiện

  Mời thầu dự án "Thi công xây dựng thô và hoàn thiện

  04/01/2017

  Công ty cổ phần y khoa & thẩm mỹ Thu Cúc (sau đây gọi là Bên mời thầu) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh xây lắp gói thầu số 2 " Thi công xây dựng thô và hoàn thiện phần...

 • Mời thầu dự án "Thi công hệ thống điện, nước

  Mời thầu dự án "Thi công hệ thống điện, nước

  04/01/2017

  Công ty cổ phần y khoa & thẩm mỹ Thu Cúc (sau đây gọi là Bên mời thầu) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh xây lắp gói thầu số 3 " Thi công hệ thống điện, nước và chống sét"...

 • BV Thu Cúc: Mời thầu dự án mua sắm hóa chất

  BV Thu Cúc: Mời thầu dự án mua sắm hóa chất

  16/12/2016

  Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “Mua sắm hóa chất và sinh phẩm...