Trang chủ » Sống khỏe » Sản khoa » Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không Chế độ nghỉ thai sản

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không Chế độ nghỉ thai sản

Bên cạnh những thắc mắc về chế độ thai sản, một vấn đề khác cũng được nhiều chị em quan tâm đó là nghỉ thai sản có được miễn phí sinh hoạt Đảng hay không?… Để làm rõ hơn về những vướng mắc này mời các chị em theo dõi bài viết dưới đây.Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không

22/12/2014 | Kế hoạch hóa gia đình sau sinh Bạn nên biết

20/08/2020 | Nộp giấy khai sinh bao lâu thì được nhận tiền thai sản

20/08/2020 | Thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội một lần cần những thủ tục gì

Nghỉ thai sản có được miễn sinh hoạt Đảng?

Có một số trường hợp lao động nữ đang là Đảng viên thắc mắc, trong quá trình nghỉ sinh có được miễn sinh hoạt Đảng. Về vấn đề này, theo quy định tại Điều lệ Đảng năm 2011: Đảng viên không được miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian nghỉ thai sản.

Lao động nữ sinh con sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật hiện hành

Nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không Chế độ nghỉ thai sản

Cũng tại Điều 7 của Điều lệ Đảng năm 2011 quy định, việc miễn sinh hoạt Đảng chỉ áp dụng với Đảng viên tuổi cao, sức yếu tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng. Cụ thể:

“Điều 7. Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do chi bộ xem xét, quyết định”.

Như vậy, đối với trường hợp lao động nữ muốn nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian thai sản cần phải làm đơn, hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để chi bộ xem xét quyết định.

Nghỉ thai sản phải đóng Đảng phí không?

Căn cứ vào Văn bản số 03-HD/VPTW ngày 06/7/2016 của Văn Phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện chế độ Đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính Trị, tại mục II.3 nêu rõ “Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng”.

Như vậy, khi Đảng viên nữ nghỉ chế độ thai sản theo quy định 06 tháng vẫn phải đóng đảng phí và mức đóng là 0.5%/1 tháng tiền Bảo hiểm xã hội được trợ cấp.

Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản vẫn đóng đảng phí đảng viên nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không

Lao động nữ nghỉ hưởng chế độ thai sản vẫn đóng đảng phí đảng viên nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 31 (Điều kiện hưởng chế độ thai sản) Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ đang mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động đã thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 31 phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tham gia bảo hiểm bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Như quy định tại Điều 31 luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Với lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. nghỉ thai sản có phải nộp đảng phí không

Trong một số trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng sẽ được hưởng chế độ thai sản

Trong một số trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng sẽ được hưởng chế độ thai sản

Đóng bảo hiểm xã hội 3 tháng vẫn được hưởng trợ cấp thai sản?

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
Cũng theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, để hưởng chế độ thai sản khi sinh con, lao động nữ cần phải đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh.

Tuy nhiên một số trường hợp lao động nữ khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp này được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nghỉ thai sản doanh nghiệp có phải trả lương không?

Đây là vấn đề được khá nhiều mẹ bầu quan tâm, theo đó doanh nghiệp (người sử dụng lao động) sẽ không phải trả lương cho người lao động đang nghỉ hưởng chế độ thai sản. Vấn đề này được quy định cụ thể tại đảng viên nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không

Điều 168 Bộ luật lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021), theo đó:

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với người lao động.

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp giữa người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác.

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghỉ thai sản doanh nghiệp không phải trả lương cho người lao động

Nghỉ thai sản doanh nghiệp không phải trả lương cho người lao động

Mong rằng với những thông tin trên sẽ giúp các chị em hiểu rõ hơn về chế độ nghỉ thai sản có phải đóng đảng phí không, cũng như giải đáp các thắc mắc của bản thân về vấn đề này!

Sản phụ khoa – Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc

Tham vấn bác sĩ
Tham vấn bác sĩ
Tin tức mới
Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn
Connect Zalo TCI Hospital