Trang chủ » Tin tức » Tin tức thời sự » Khám chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ được thanh toán BHYT

Khám chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ được thanh toán BHYT

Cơ sở y tế nào có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ nếu có thông báo trước cho bảo hiểm xã hội người bệnh cũng sẽ được hưởng BHYT.

Liên Bộ Y tế – Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, sửa đổi khoản 5, điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT).

by-1439111014479

Ảnh minh họa


So với Thông tư liên tịch 41, Thông tư 16 bỏ quy định cơ sở y tế quá tải mới được khám chữa bệnh BHYT vào thứ bẩy, chủ nhật. Thông tư 16 mới ban hành, cơ sở y tế nào có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ nếu có thông báo trước cho bảo hiểm xã hội, người bệnh cũng sẽ được hưởng BHYT. Các quy định khác kèm theo vẫn như quy định tại Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.
Cụ thể: “Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia BHYT và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có)”.
Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015.
Theo Sức khỏe và Đời sống
 

Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn
Dịch vụ liên quan
Tin tức mới
Connect Zalo TCI Hospital