Trang chủ » Sống khỏe » Khám sức khoẻ » Giải đáp: Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần?

Giải đáp: Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần?

Khám sức khỏe cho nhân viên là việc làm thiết thực để giúp cho người sử dụng lao động đánh giá được mức độ phù hợp về sức khỏe nhân viên với công việc. Đồng thời đây cũng là trách nhiệm doanh nghiệp cần thực hiện căn cứ theo quy định của pháp luật. Vậy bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn qua bài viết dưới đây.

1. Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần theo quy định của pháp luật?

Vấn đề thời gian doanh nghiệp cần tổ chức khám sức khoẻ cho nhân viên đã được quy định tại một số văn bản pháp luật, cụ thể như:

1.1. Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần? – theo Điều 152 của Bộ luật lao động 2019

Sau khi được tuyển dụng và đi làm tại doanh nghiệp, theo Điều 152 của Bộ luật lao động 2019 thì người lao động sẽ có quyền được thực hiện chăm sóc sức khỏe. Cụ thể về quyền được khám sức khỏe định kỳ của người lao động như sau:

– Mỗi năm một lần, người sử dụng lao động cần phải tổ chức khám sức khỏe cho tất cả người lao động bao gồm nhân viên chính thức, người học nghề và tập nghề.

– Đối với trường hợp đối tượng lao động đặc biệt như những người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại; người lao động có độ tuổi dưới 18; người lao động lớn tuổi (là người tiếp tục lao động sau độ tuổi về hưu theo quy định pháp luật); người lao động là người khuyết tật thì ít nhất 6 tháng một lần, người sử dụng lao động cần phải tiến hành tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

doanh nghiệp bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần

Khám sức khỏe cho nhân viên là trách nhiệm của doanh nghiệp

– Ít nhất 6 tháng một lần, người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm cho những đối tượng lao động là nữ khám chuyên khoa phụ sản.

– Người sử dụng lao động cần có trách nhiệm tổ chức việc thăm khám bệnh nghề nghiệp trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Bộ Y tế cho những người lao động làm việc trong doanh nghiệp trong các môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

– Nếu trong quá trình làm việc tại công ty, người lao động bị tai nạn lao động hoặc bị mắc phải bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm tiến hành hoàn thiện thủ tục để người lao động được giám định y khoa nhằm xếp hạng thương tật hoặc đánh giá mức độ suy giảm khả năng lao động. Từ đó, người lao động sẽ được tiến hành điều trị theo quy định pháp luật để phục hồi sức khỏe và tiếp tục tham gia lao động.

– Người sử dụng lao động thực hiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo luật định và quản lý các hồ sơ sức khỏe của từng lao động, lập hồ sơ và theo dõi tổng hợp dựa theo quy định pháp luật.

Tóm lại, theo quy định tại Bộ luật Lao động, người lao động bình thường ít nhất 1 năm/lần và những người lao động đặc biệt ít nhất 6 tháng/lần phải được khám sức khỏe định kỳ. Trong những trường hợp bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp thì việc khám sức khỏe là điều bắt buộc, người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm với người lao động.

Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần

Mỗi năm một lần, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho tất cả lao động

1.2. Bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần? – theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015

Người sử dụng lao động có trách nhiệm, nghĩa vụ tổ chức việc thăm khám sức khỏe và quản lý hồ sơ sức khỏe cho người lao động. Điều này cũng được Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định cụ thể như sau:

– Người sử dụng lao động căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đối với từng ngành nghề, công việc và giấy khám sức khỏe để tiến hành sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.

– Người sử dụng lao động cần phải có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ đối với người lao động. Sau đó tiến hành lập, lưu giữ để quản lý các hồ sơ sức khỏe của người lao động đặc biệt là việc quản lý hồ sơ sức khỏe của người mắc bệnh nghề nghiệp.

– Sau khi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thông báo kết quả thăm khám cho họ biết.

– Hằng năm, người sử dụng lao động cần phải thực hiện lập báo cáo về việc quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động tới cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyên môn theo quy định.

2. Quy định về chi phí khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên

Theo quy định pháp luật, toàn bộ chi phí dùng cho hoạt động tổ chức khám sức khỏe định kỳ trong doanh nghiệp sẽ do người sử dụng lao động chi trả. Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền chi trả này người sử dụng lao động sẽ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định khoản thu nhập chịu thuế.

Do đó, tại các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp của mình và phải chi trả toàn bộ số tiền cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ, sau đó sẽ được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Như vậy, khi tham gia thăm khám sức khỏe định kỳ, người lao động không cần phải mất bất kỳ một chi phí nào. Đây là quyền lợi được hưởng và hoàn toàn miễn phí dành cho người lao động.

Giải đáp bao lâu cần khám sức khỏe cho nhân viên 1 lần

Chi phí dùng cho hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong doanh nghiệp sẽ do người sử dụng lao động cho trả

Có thể thấy, việc tổ chức hoạt động khám sức khỏe cho người lao động là trách nhiệm của các doanh nghiệp/cơ quan. Sau khi thăm khám, doanh nghiệp phải lập và lưu giữ hồ sơ quản lý tình hình sức khỏe cho toàn bộ lao động. Nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên theo quy định pháp luật thì có thể bị xử lý vi phạm hành chính.

Từ khóa:
Bài viết liên quan
Dịch vụ liên quan