Trang chủ » Tin tức » Bác sĩ ILEANA OSORIO MATOS (Helen)

Bác sĩ ILEANA OSORIO MATOS (Helen)

Bác sĩ Nội soi tiêu hóa  ILEANA OSORIO MATOS (Helen)

Quá trình công tác:

1991 -2003: Bác sỹ chuyên khoa I Nội soi tại Bệnh viện Asdrúbal López Guantánamo, Cuba
2003 – 2011: Bác sỹ nội soi tại Trung tâm y tế Fabricio Ojdeda, Venezuela
2011 – 2013: Bác sỹ nội soi tại Bệnh viện đại học Agustino Neto, Cuba.
2013- nay: Bác sỹ chuyên khoa I Nội soi tại Bệnh viện “Pedro Agustín Pérez”, Cuba.

Dịch vụ liên quan