Trang chủ » Đấu thầu » BV Thu Cúc: Mời thầu dự án mua sắm hóa chất

BV Thu Cúc: Mời thầu dự án mua sắm hóa chất

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc kính mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “Mua sắm hóa chất và sinh phẩm y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc năm 2017” với các thông tin sau:

1. Thông tin gói thầu

Thuộc dự án: Mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm và vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc năm 2017.

 •  Nguồn vốn: Viện phí và nguồn ngân sách của Bệnh viện.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 •  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

2. Thời gian

 • Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2016 đến 09 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2017.
 • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2017.
 • Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2017.

3. Địa điểm

 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Cung ứng – Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: 84.4.37286606/0904563758

4. Báo giá

 • Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)
 • Tổng giá gói thầu: 17.371.834.967 VND (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, ba trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm ba mươi bốn nghìn, chín trăm sáu bảy đồng chẵn./.)
 • Bảo đảm dự thầu: 2% tổng giá trị các phần mà nhà thầu tham dự.

– Đồng tiền sử dụng: Đồng Việt Nam (VND)
– Hình thức bảo đảm dự thầu: thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
Bệnh viện Thu Cúc kính mời Quý công ty tham dự thầu.
Xin cảm ơn!

Dịch vụ liên quan