Trang chủ » Tin tức » Báo chí nói về Thu Cúc » Thông báo về việc mang hộ chiếu đối với người nước ngoài khi đi thăm khám tại Bệnh viện Thu Cúc trong mùa dịch covid-19

Thông báo về việc mang hộ chiếu đối với người nước ngoài khi đi thăm khám tại Bệnh viện Thu Cúc trong mùa dịch covid-19

Dịch vụ liên quan