Trang chủ » Thông tin môi trường » Cơ sở 136 Nguyễn Trãi

Cơ sở 136 Nguyễn Trãi

Hạng mụcTài liệuMô tảFile đính kèmNgày cập nhật
Nguồn thảiĐăng ký chủ nguồn thảiSổ đăng ký chủ nguồn thải

19-05-2022
Giấy phép môi trườngGiấy phép xả thảiGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước

26-05-2022
Quan trắc môi trường
Dịch vụ liên quan
Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn
Connect Zalo TCI Hospital