Hỗ trợ nhiều chi phí khám chữa bệnh trong tháng 5 tại Bệnh viện Thu Cúc