BẢO HIỂM

Đấu thầu

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức mời thầu các gói thầu sau: Gói thầu số 1: Gói thầu cung cấp thuốc theo tên biệt dược hoặc tương đương điều trị Giá gói thầu: 37.313.298.777 đ (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, ba trăm mười ba triệu, hai trăm chín mươi tám

Xem tiếp